Privacy & cookies

Privacy & Security bij Laura Metaal

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG verandert het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend. De verordening bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de personen waarvan gegevens worden verwerkt.

Goede bescherming

Bij Laura Metaal hechten wij veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij spannen ons elke dag opnieuw in om de regels voor bescherming en veiligheid goed toe te passen. Voor onze klanten. Voor onszelf.

Passende maatregelen

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld voorzien van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We spreken onderhoudscontracten af zodat de websites die we in gebruik hebben technisch up-to-date blijven, om risico’s te beperken.

Verwerken en bewaren

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens werden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Laura Metaal geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.